Resume Maker Tạo Hồ Sơ (CV/Resume) xin việc đẹp miễn phí trên web và app Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
Việc Ơi Client

Nhà tuyển dụng Việc Ơi Client

Đã xác thực

Tp. Hồ Chí Minh
Trụ sở
giới thiệu
20 - 99
Quy mô
tuyển dụng
100% vốn nước ngoài
loại hình
đánh giá
 Việc làm  /  Tìm việc làm /  Nhà tuyển dụng Việc Ơi Client
 Giới thiệu: 

Viecoi is professional recruiting service.
You can consult to your job to our consultant.

 Từ khóa: 

 Kỹ năng: 

 Quyền lợi: 


 Hình ảnh nhà tuyển dụng: 

Chia sẻ công ty này

Thông tin liên hệ

Ms. Ngọc
10D1-10D2 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1
Tp. Hồ Chí Minh
20 - 99
100% vốn nước ngoài
 Việc Ơi Client đang tuyển dụng vị trí:
Tp. Hồ Chí Minh
15,000,000 - 200,000,000 VNĐ
31/10/2020
0 VNĐ
Tp. Hồ Chí Minh
20,000,000 - 40,000,000 VNĐ
31/10/2020
0 VNĐ
Tp. Hồ Chí Minh
20,000,000 - 40,000,000 VNĐ
21/12/2020
0 VNĐ
Hà Nội
20,000,000 - 25,000,000 VNĐ
30/09/2020
0 VNĐ
Tp. Hồ Chí Minh
12,000,000 - 20,000,000 VNĐ
30/09/2020
0 VNĐ
Tp. Hồ Chí Minh
30,000,000 - 50,000,000 VNĐ
25/10/2020
0 VNĐ
Bình Dương
12,000,000 - 20,000,000 VNĐ
30/09/2020
0 VNĐ
Hà Nội
17,000,000 - 18,000,000 VNĐ
28/09/2020
0 VNĐ
Tp. Hồ Chí Minh
13,000,000 - 33,000,000 VNĐ
28/09/2020
0 VNĐ
Hà Nội
16,000,000 - 18,000,000 VNĐ
09/10/2020
0 VNĐ
Tp. Hồ Chí Minh
11,000,000 - 18,000,000 VNĐ
09/10/2020
0 VNĐ
Hà Nội
15,000,000 - 23,000,000 VNĐ
09/10/2020
0 VNĐ
Hà Nội
15,000,000 - 23,000,000 VNĐ
09/10/2020
0 VNĐ
Tp. Hồ Chí Minh
15,000,000 - 30,000,000 VNĐ
28/09/2020
0 VNĐ
Tp. Hồ Chí Minh
15,000,000 - 25,000,000 VNĐ
09/10/2020
0 VNĐ
Tp. Hồ Chí Minh
30,000,000 - 33,000,000 VNĐ
09/10/2020
0 VNĐ
Hà Nội
23,000,000 - 46,000,000 VNĐ
09/10/2020
1,400,000 VNĐ
Xem tất cả
 đánh giá:

Viết đánh giá của bạn tại đây

4.5 (2 đánh giá)
2 đánh giá
1 đánh giá