<h1 style="display:none">Hướng dẫn sử dụng cho nhà tuyển dụng.</h1>

giới thiệu nhà tuyển dụng

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

1

Click vào mục

phía bên phải

huong-dan-step1-bg.png huong-dan-step1-bg-zoomed.png
2

Click vào mục

huong-dan-step2-bg.png huong-dan-step1-bg-zoomed.png huong-dan-arrow.png
3

Nhập email và mật khẩu của bạn để tạo tài khoản tuyển dụng.

4

Nhập thông tin doanh nghiệp của bạn và đăng tải logo để tăng sự uy tín cho doanh nghiệp

ĐĂNG TIN TUYỂN DỤNG

1

Vào mục

2

Đăng tải công việc

3

Vào mục để kiểm tra những tin đã đăng và chỉnh sửa (nếu có)

2

Nhập vị trí muốn tuyển dụng và các thông tin liên quan

CÁCH SỬ DỤNG ĐIỂM

Mỗi tài khoản sẽ được tặng 3 lần đăng tin tuyển dụng miễn phí.

Sau khi nhập đầy đủ thông tin doanh nghiệp, tài khoản của bạn sẽ được tăng 5 điểm 5 điểm

Khi search CV ứng viên, bạn sẽ mất điểm để xem thông tin cá nhân của ứng viên

Khi có ứng viên ứng tuyển vào vị trí bạn đang tuyển dụng, bạn sẽ không bị mất điểm để xem thông tin cá nhân của ứng viên

Khi sửa dụng hết 5 lần đăng tin tuyển dụng miễn phí, bạn cần 10 điểm/1 lượt đăng tin tuyển dụng

Bạn có thể nhận được 30 điểm sau khi đăng tải giấy phép kinh doanh của công ty/doanh nghiệp của bạn

Mỗi lượt mời thành công, bạn sẽ nhận được điểm xem hồ sơ ứng viên

Mỗi tháng bạn sẽ có 10 lượt xem hồ sơ ứng viên miễn phí.

QUY TRÌNH MUA GÓI ĐIỂM