Resume Maker Tạo Hồ Sơ (CV/Resume) xin việc đẹp miễn phí trên web và app Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Kết quả tìm việc làm: tại Bắc Ninh

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Tìm việc làm: ViecOi có 12 tin tuyển dụng việc làm tại Bắc Ninh

Kết quả tìm việc làm tại Bắc Ninh

Nhân viên Sales tư vấn mảng công nghệ

Nơi làm việc:  Bắc Ninh
 Lương:  10-20 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Bắc Ninh
 Lương:  10-20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 03/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận
Nơi làm việc:  Bắc Ninh
 Lương:  34.5-57.5 triệu VNĐ
Hạn nộp: 28/10/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

KỸ SƯ SẢN XUẤT

Nơi làm việc:  Bắc Ninh
 Lương:  16-23 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Bắc Ninh
 Lương:  16-23 triệu VNĐ
Hạn nộp: 28/10/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

Việc Làm Thêm Online

Nơi làm việc:  Hưng Yên
 Lương:  2-4 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hưng Yên
 Lương:  2-4 triệu VNĐ
Hạn nộp: 20/11/2020
 Thưởng: 1.4 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hưng Yên
 Lương:  2-4 triệu VNĐ
Hạn nộp: 27/11/2020
 Thưởng: 1.4 triệu VNĐ

Việc Làm Thêm Online

Nơi làm việc:  Hưng Yên
 Lương:  2-4 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hưng Yên
 Lương:  2-4 triệu VNĐ
Hạn nộp: 28/11/2020
 Thưởng: 1.4 triệu VNĐ

Việc Làm Thêm Online Tại Nhà

Nơi làm việc:  Hưng Yên
 Lương:  2-4 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hưng Yên
 Lương:  2-4 triệu VNĐ
Hạn nộp: 24/10/2020
 Thưởng: 1.4 triệu VNĐ

Việc Làm Thêm Online Tại Nhà

Nơi làm việc:  Hưng Yên
 Lương:  2-4 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hưng Yên
 Lương:  2-4 triệu VNĐ
Hạn nộp: 27/11/2020
 Thưởng: 1.4 triệu VNĐ

Nhân viên thiết kê 3D

Nơi làm việc:  Bắc Ninh
 Lương:  8-12 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Bắc Ninh
 Lương:  8-12 triệu VNĐ
Hạn nộp: 06/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận
Nơi làm việc:  Bắc Ninh
 Lương:  13-20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 28/10/2020
 Thưởng: Thỏa thuận