Resume Maker Tạo Hồ Sơ (CV/Resume) xin việc đẹp miễn phí trên web và app Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Kết quả tìm việc làm: tại Khác

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Tìm việc làm: ViecOi có 20 tin tuyển dụng việc làm tại Khác

Kết quả tìm việc làm tại Khác

Nơi làm việc:  Khác
 Lương:  15-50 triệu VNĐ
Hạn nộp: 20/11/2020
 Thưởng: 3.5 triệu VNĐ

Giám sát

Công ty: Anhoa
Nơi làm việc:  Khác
 Lương:  7-10 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Khác
 Lương:  7-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 21/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

Giám sát

Công ty: Anhoa
Nơi làm việc:  Khác
 Lương:  7-10 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Khác
 Lương:  7-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/10/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

TUYỂN DỤNG DEVELOPER (Solidity/ C++/ Java/ Go/ TypeScript)

Công ty: BitCherry
Nơi làm việc:  Khác
 Lương:  10-40 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Khác
 Lương:  10-40 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/10/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

Hành chính online

Nơi làm việc:  Khác
 Lương:  5 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Khác
 Lương:  5 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/10/2020
 Thưởng: 1.4 triệu VNĐ

BRSE ( làm việc tại Nhật code tốt , Tiếng Nhật từ N2 )

Công ty: VietISFintech
Nơi làm việc:  Khác
 Lương:  25-50 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Khác
 Lương:  25-50 triệu VNĐ
Hạn nộp: 06/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

Kỹ sư phần mềm ( tiếng Trung từ HSK5 trở lên )

Công ty: VietISFintech
Nơi làm việc:  Khác
 Lương:  20-35 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Khác
 Lương:  20-35 triệu VNĐ
Hạn nộp: 06/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

SALE IT ( Biết Tiếng Nhật từ N2 )

Công ty: VietISFintech
Nơi làm việc:  Khác
 Lương:  25-60 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Khác
 Lương:  25-60 triệu VNĐ
Hạn nộp: 06/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

Kỹ sư IT (Developer)

Nơi làm việc:  Khác
 Lương:  860-1290 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Khác
 Lương:  860-1290 triệu VNĐ
Hạn nộp: 25/10/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

JAPANESE JAVA DEVELOPER - LƯƠNG 34-57 TRIỆU - QUẬN 3

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Khác
 Lương:  34-57 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Khác
 Lương:  34-57 triệu VNĐ
Hạn nộp: 28/10/2020
 Thưởng: Thỏa thuận