<h1 style="display:none"></h1>
ViecOi Tìm việc làm tại TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương và các nơi ở Việt Nam miễn phí trên web và app Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Kết quả tìm việc làm: Excel

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Tìm việc làm: ViecOi có 31 tin tuyển dụng việc làm kỹ năng Excel

Kết quả tìm việc làm với kỹ năng Excel 

ADVERTISEMENT STAFF (JAPANESE)

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 25/01/2021
 Thưởng: Thỏa thuận

NHÂN VIÊN MARKETING

Nơi làm việc:  Bắc Ninh
 Lương:  8-10 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Bắc Ninh
 Lương:  8-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/01/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  8-12 triệu VNĐ
Hạn nộp: 21/01/2021
 Thưởng: Thỏa thuận

Nhân viên kinh doanh

Nơi làm việc:  Cà Mau
 Lương:  8-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Cà Mau
 Lương:  8-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 01/01/2022
 Thưởng: Thỏa thuận
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  12-17 triệu VNĐ
Hạn nộp: 29/01/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/01/2021
 Thưởng: Thỏa thuận

TRỢ LÝ CÁ NHÂN (PA)

Nơi làm việc:  Cần Thơ
 Lương:  5-7 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Cần Thơ
 Lương:  5-7 triệu VNĐ
Hạn nộp: 19/01/2021
 Thưởng: Thỏa thuận

Biên tập, Quản Trị Nội Dung Website

Công ty: Tech4Life
Nơi làm việc:  Hải Phòng
 Lương:  5-7 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hải Phòng
 Lương:  5-7 triệu VNĐ
Hạn nộp: 19/01/2021
 Thưởng: Thỏa thuận

Nhan Vien Marketing

Công ty: The Arrivals
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  3-4 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  3-4 triệu VNĐ
Hạn nộp: 20/01/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  12-18 triệu VNĐ
Hạn nộp: 29/01/2021
 Thưởng: Thỏa thuận