Resume Maker Tạo Hồ Sơ (CV/Resume) xin việc đẹp miễn phí trên web và app Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Kết quả tìm việc làm: từ khóa CNTT

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Tìm việc làm: ViecOi có 265 tin tuyển dụng việc làm từ khóa CNTT

Kết quả tìm việc làm với từ khóa CNTT 

Web Developer

Công ty: Ugotechs
Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  7-12 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  7-12 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

Python

Công ty: Ugotechs
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

Java/ .NET Developer

Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  30-35 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  30-35 triệu VNĐ
Hạn nộp: 09/12/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

IT-Support

Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  7-10 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  7-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/12/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

System Engineer

Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  8-10 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  8-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 09/12/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

IT ADMINISTRATOR

Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  8-10 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  8-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

IT - DevOps Specialist

Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  10-50 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  10-50 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

IT Staff

Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  7-18 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  7-18 triệu VNĐ
Hạn nộp: 13/12/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

IT Officer

Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  7-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  7-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

Junior Developer (PHP/Java/.Net hoặc Python)

Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  10-25 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  10-25 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/12/2020
 Thưởng: Thỏa thuận