Resume Maker Tạo Hồ Sơ (CV/Resume) xin việc đẹp miễn phí trên web và app Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Kết quả tìm việc làm: từ khóa Designer

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Tìm việc làm: ViecOi có 89 tin tuyển dụng việc làm từ khóa Designer

Kết quả tìm việc làm với từ khóa Designer

Design

Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  7-9 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  7-9 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/12/2020
 Thưởng: 1 triệu VNĐ

Design

Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  2-4 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  2-4 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/12/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

2D CONCEPT ARTIST

Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  10 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

Nhân viên thiết kế 2D - 3D

Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  8-13 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  8-13 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/10/2020
 Thưởng: 1.4 triệu VNĐ

Thiết kế đồ họa (9-12 triệu)

Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  9-12 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  9-12 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/10/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

Graphic Designer

Công ty: CÔNG TY LOGICWEB
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  10-10 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  10-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 18/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  10-12 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

TUYỂN PHP DEVELOPER

Công ty: Anh Nguyen Company
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  15-22 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  15-22 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/12/2020
 Thưởng: Thỏa thuận
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  14-17 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

Nhân viên Designer

Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  7-10 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  7-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/10/2020
 Thưởng: Thỏa thuận