Resume Maker Tạo Hồ Sơ (CV/Resume) xin việc đẹp miễn phí trên web và app Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Kết quả tìm việc làm: từ khóa Designer

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Tìm việc làm: ViecOi có 104 tin tuyển dụng việc làm từ khóa Designer

Kết quả tìm việc làm với từ khóa Designer 

Designer

Công ty: Ugotechs
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  7-12 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  7-12 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

Nhân Viên Contract Designer (thời vụ 3 - 6 tháng, part time)

Công ty: KOVA GROUP
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/12/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

Nhân Viên DESIGN

Công ty: KOVA GROUP
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  15-23 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  15-23 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/12/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

Interior Designer

Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  1-20 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  1-20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  4-7 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  7-12 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ

Công ty: CHICILON MEDIA
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  7-10 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  7-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 01/12/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

Design

Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  7-9 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  7-9 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/12/2020
 Thưởng: 1 triệu VNĐ

Design

Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  2-4 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  2-4 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/12/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

2D CONCEPT ARTIST

Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  10 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận