Resume Maker Tạo Hồ Sơ (CV/Resume) xin việc đẹp miễn phí trên web và app Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Kết quả tìm việc làm: từ khóa Designer

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Tìm việc làm: ViecOi có 104 tin tuyển dụng việc làm từ khóa Designer

Kết quả tìm việc làm với từ khóa Designer 

Graphic Designer

Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  7-10 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  7-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 27/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

Graphic Designer

Công ty: LOZI
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  100-500 ngàn VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  100-500 ngàn VNĐ
Hạn nộp: 27/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

Graphic Designer

Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  1-12 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  1-12 triệu VNĐ
Hạn nộp: 27/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

Nhân viên thiết kế đồ họa chuyển động

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  9-28 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  9-28 triệu VNĐ
Hạn nộp: 27/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  7-11 triệu VNĐ
Hạn nộp: 27/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  7-8 triệu VNĐ
Hạn nộp: 27/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

GRAPHIC DESIGNER lương cạnh tranh

Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  7-10 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  7-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 27/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

TRƯỞNG NHÓM TRANG TRÍ - THIẾT KẾ TIẾNG NHẬT

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  23-45 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  23-45 triệu VNĐ
Hạn nộp: 27/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

Nhân viên Design English

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  10-12 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  10-12 triệu VNĐ
Hạn nộp: 27/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

Nhân viên Design English

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  10-12 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  10-12 triệu VNĐ
Hạn nộp: 27/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận