Resume Maker Tạo Hồ Sơ (CV/Resume) xin việc đẹp miễn phí trên web và app Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Kết quả tìm việc làm: từ khóa Lập Trinh Viên PHP

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Tìm việc làm: ViecOi có 69 tin tuyển dụng việc làm từ khóa Lập Trinh Viên PHP

Kết quả tìm việc làm với từ khóa Lập Trinh Viên PHP 

Lập trình PHP - Làm việc tại Hà Nội

Công ty: MOG Việt Nam
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  8 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  8 triệu VNĐ
Hạn nộp: 27/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

LẬP TRÌNH VIÊN PHP BACKEND - TIẾNG NHẬT

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  11-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  11-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 27/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

LẬP TRÌNH VIÊN PHP JUNIOR/SENIOR USD

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  8-23 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  8-23 triệu VNĐ
Hạn nộp: 27/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

LẬP TRÌNH VIÊN PHP JUNIOR/SENIOR GROSS USD

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  18-30 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  18-30 triệu VNĐ
Hạn nộp: 27/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  2.5-3 ngàn VNĐ
Hạn nộp: 27/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

LẬP TRÌNH PHP - SENIOR - LÀM VIỆC TẠI TPHCM

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  15-20 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  15-20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 27/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

[CẦU GIẤY] SENIOR PHP DEVELOPER - UPTO $2500

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  20-40 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  20-40 triệu VNĐ
Hạn nộp: 27/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

PHP Developer

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  5-8 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  5-8 triệu VNĐ
Hạn nộp: 27/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

Fresher or Senior Software Developers ( Python PHP Java)

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  11-34 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  11-34 triệu VNĐ
Hạn nộp: 27/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

TRƯỞNG NHÓM JAVA/PHP - LÀM VIỆC TẠI Q1

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  1-1.5 ngàn VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  1-1.5 ngàn VNĐ
Hạn nộp: 27/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận