Resume Maker Tạo Hồ Sơ (CV/Resume) xin việc đẹp miễn phí trên web và app Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Kết quả tìm việc làm: từ khóa Lập Trình Viên.net C#

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Tìm việc làm: ViecOi có 43 tin tuyển dụng việc làm từ khóa Lập Trình Viên.net C#

Kết quả tìm việc làm với từ khóa Lập Trình Viên.net C# 

Kỹ sư phát triển phần mềm

Công ty: Chainossolutions
Nơi làm việc:  Khác
 Lương:  15-30 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Khác
 Lương:  15-30 triệu VNĐ
Hạn nộp: 22/01/2021
 Thưởng: Thỏa thuận

Lập trình viên .NET

Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  8-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  8-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 09/12/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

Application Engineer

Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  20-30 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  20-30 triệu VNĐ
Hạn nộp: 27/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

CHUYÊN VIÊN LẬP TRÌNH

Công ty: MESA GROUP
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  12-18 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  12-18 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/12/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

Lâp trình viên .NET

Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  14-23 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  14-23 triệu VNĐ
Hạn nộp: 15/12/2020
 Thưởng: 5 triệu VNĐ

Software Developer

Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  8-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  8-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 27/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

Full Stack .Net Developer (Intern/Junior/Mid)

Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  16-25 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  16-25 triệu VNĐ
Hạn nộp: 01/12/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

Database Developer

Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  16-25 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  16-25 triệu VNĐ
Hạn nộp: 01/12/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

Nam Từ Liêm - Hà Nội - Lập Trình Viên .Net (C#) (211)

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  15-25 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  15-25 triệu VNĐ
Hạn nộp: 29/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

ERP Software Developer

Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  12-18 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  12-18 triệu VNĐ
Hạn nộp: 29/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận