Resume Maker Tạo Hồ Sơ (CV/Resume) xin việc đẹp miễn phí trên web và app Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Kết quả tìm việc làm: từ khóa Nhân Viên Kỹ Thuật

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Tìm việc làm: ViecOi có 12 tin tuyển dụng việc làm từ khóa Nhân Viên Kỹ Thuật

Kết quả tìm việc làm với từ khóa Nhân Viên Kỹ Thuật 

Nhân Viên Kỹ Thuật Phòng Chiếu

Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  7-10 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  7-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/12/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

IT Staff

Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  7-18 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  7-18 triệu VNĐ
Hạn nộp: 29/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

Technical Support Engineer for TV Product

Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  10-18 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  10-18 triệu VNĐ
Hạn nộp: 02/12/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

Nhân viên Kỹ Thuật

Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  10-12 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  10-12 triệu VNĐ
Hạn nộp: 27/11/2020
 Thưởng: 2 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  5-8 triệu VNĐ
Hạn nộp: 27/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

Kỹ thuật

Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  8-12 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  8-12 triệu VNĐ
Hạn nộp: 27/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

Nhân Viên Kỹ Thuật

Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  7-10 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  7-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 27/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận
Nơi làm việc:  Nghệ An
 Lương:  5-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 27/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

Nhân viên kỹ thuật

Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  5-7 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  5-7 triệu VNĐ
Hạn nộp: 27/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  10-20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/10/2022
 Thưởng: Thỏa thuận