Resume Maker Tạo Hồ Sơ (CV/Resume) xin việc đẹp miễn phí trên web và app Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×

"Viecoi.vn là dịch vụ cung ứng nhân lực đầu tiên tại Việt Nam có kèm theo Tiền Thưởng dành cho ứng viên sau khi ứng tuyển thành công."

 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Kết quả tìm việc làm

Tìm việc (1,378)

Designer

Nơi làm việc:  Hà Nội
Hạn nộp: 31/08/2020
 Lương:  7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

Nhân viên tư vấn dịch vụ điên tử viễn thông

Nơi làm việc:  Quảng Ninh, Hà Nội
Hạn nộp: 31/08/2020
 Lương:  7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

Nhân viên chạy quảng cáo Ads FB, Google

Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 20/08/2020
 Lương:  8,000,000 - 11,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

QA/TESTER

Công ty: OUTSOURCE EXPERT
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 30/09/2020
 Lương:  15,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

GAME DEVELOPER (HTML5)

Công ty: OUTSOURCE EXPERT
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 30/09/2020
 Lương:  15,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

SENIOR DATABASE DEVELOPER

Công ty: OUTSOURCE EXPERT
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 30/09/2020
 Lương:  15,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

QUALITY ENGINEER (AUTOMATION TEST)

Công ty: OUTSOURCE EXPERT
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 30/09/2020
 Lương:  15,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

.NET DEVELOPER

Công ty: OUTSOURCE EXPERT
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 30/09/2020
 Lương:  15,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

C#/.NET DEVELOPER

Công ty: THL SOFT
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 31/08/2020
 Lương:  10,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

JAVA DEVELOPER

Công ty: THL SOFT
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 30/09/2020
 Lương:  10,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ