Đang xử lý

ĐIỂM RANKING

ĐIỂM RANKING LÀ ĐIỂM KHI NHÀ TUYỂN DỤNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Điểm ranking không thể mua được mà điểm đó sẽ phát sinh sau mỗi hoạt động của bạn trên website của chúng tôi bao gồm:
Điểm từ công việc (JOB SCORE)Điểm từ công ty (COMPANY SCORE)

Nhà tuyển dụng có thể tăng ranking bằng cách nào?

01Cách nhận điểm ranking từ công việc (JOB SCORE)

Điểm công việc - JOB SCORE

Đăng công việc + Nhận 10 điểm

Đưa công việc lên top

 • 1 tuần
 • 2 tuần
 • 4 tuần

 

 • + Nhận 10 điểm
 • + Nhận 20 điểm
 • + Nhận 40 điểm
Có ứng viên ứng tuyển vào công việc + Nhận 1 điểm
Lên lịch phỏng vấn + Nhận 2 điểm
Có ứng viên được tuyển dụng thành công + Nhận 5 điểm

HIỂN THỊ ĐIỂM CÔNG VIỆC TRÊN TRANG VIỆC ƠI

Tổng điểm nhận được sẽ được hiển thị trên trang “Tìm việc làm” của Việc Ơi
Đó là một ưu điểm giúp nhà tuyển dụng nổi bật và thu hút được nhiều ứng viên

02Cách nhận điểm Ranking từ Công ty (Company Score)

ĐIỂM TỪ CÔNG TY - COMPANY SCORE

Đăng tải giấy phép kinh doanh + Nhận 15 điểm

Đăng bài viết trên cẩm nang nghề nghiệp

+ Nhận 3 điểm

Mời bạn bè

+ Nhận 1 điểm
Cộng với điểm công việc (Job Score) + Job score
TỔNG ĐIỂM COMPANY SCORE = Tổng điểm

TỔNG ĐIỂM COMPANY SCORE LÀ:
JOB SCORE + ĐIỂM KHI ĐĂNG TẢI GIẤY PHÉP KINH DOANH + MỜI BẠN BÈ+ KÍCH HOẠT BÀI ĐĂNG

HIỂN THỊ ĐIỂM CÔNG TY TRÊN TRANG VIỆC ƠI

03Ví dụ về điểm Job Score

 Để hiểu hơn về cách tính điểm hãy xem ví dụ dưới đây
 • Đăng tin thành công
 • Lựa chọn Job option 1 tuần
 • Ứng viên ứng tuyển vào công việc
 • Lên lịch phỏng vấn
 • Ứng tuyển thành công
 •  Nhận 10 điểm
 •  Nhận 10 điểm
 •  Nhận 1 điểm
 •  Nhận 2 điểm
 •  Nhận 5 điểm
 • TỔNG CỘNG ĐIỂM JOB SCORE
  28 điểm