Dịch vụ làm video giới thiệu doanh nghiệp. Ấn tượng, chuyên nghiệp tại HCM. Giá chỉ từ 3 triệu đồng

 Việc làm  /  Tìm nhà tuyển dụng

Tìm kiếm công ty đang tuyển dụng 12/2022

CÓ 2 NHÀ TUYỂN DỤNG

 Doanh nghiệp đã được xác thực thông tin và giấy phép kinh doanh

  • Đăng giấy phép kinh doanh: 10 điểm
  • Xếp hạng việc làm: 11 điểm

Tổng điểm 21 điểm

Xem cách tính điểm
    2   
  • Xếp hạng việc làm: 0 điểm

Tổng điểm 0 điểm

Xem cách tính điểm