Dịch vụ làm video giới thiệu doanh nghiệp. Ấn tượng, chuyên nghiệp tại HCM. Giá chỉ từ 3 triệu đồng

 Việc làm  /  Tìm nhà tuyển dụng

Tìm kiếm công ty đang tuyển dụng 01/2023

CÓ 3 NHÀ TUYỂN DỤNG

 Doanh nghiệp đã được xác thực thông tin và giấy phép kinh doanh

  • Đăng giấy phép kinh doanh: 10 điểm
  • Xếp hạng việc làm: 0 điểm

Tổng điểm 10 điểm

Xem cách tính điểm
    2   
  • Đăng giấy phép kinh doanh: 10 điểm
  • Xếp hạng việc làm: 5 điểm

Tổng điểm 15 điểm

Xem cách tính điểm
    3   
  • Xếp hạng việc làm: 0 điểm

Tổng điểm 0 điểm

Xem cách tính điểm