Việc làm  /  Tìm việc làm: oto 05/2022
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 5 tin tuyển dụng việc làm oto

Tìm việc làm 05/2022 với từ khóa oto 

  • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm
  4-10 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
12
  • Đăng việc: 10 điểm
  • Ứng viên nộp hồ sơ: 2 điểm

Tổng điểm: 12 điểm

Xem cách tính điểm
  TPHCM
  8-12 triệu VNĐ
 29/05/2022
 5 triệu VNĐ
10
  • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm
  TPHCM
  8-12 triệu VNĐ
 29/05/2022
 5 triệu VNĐ
10
  • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm
  4-7 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
12
  • Đăng việc: 10 điểm
  • Ứng viên nộp hồ sơ: 2 điểm

Tổng điểm: 12 điểm

Xem cách tính điểm