Việc làm  /  Tìm việc làm: việc hết hạn tại Cần Thơ 12/2022
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 19 tin tuyển dụng việc làm thời gian việc hết hạn tại Cần Thơ

  7-10 triệu VNĐ
 23/11/2022
  5-7 triệu VNĐ
 31/12/2021
  6-7 triệu VNĐ
 23/11/2022
  7 triệu VNĐ
 23/11/2022
  1.2-3.2 triệu VNĐ
 23/11/2022

NHÂN VIÊN PHÁP LÝ (LAW)

5-7 triệu VNĐ
31/12/2021
  5-7 triệu VNĐ
 31/12/2021
  8-12 triệu VNĐ
 23/11/2022

NHÂN VIÊN KINH DOANH (SALE)

5-7 triệu VNĐ
31/12/2021
  5-7 triệu VNĐ
 31/12/2021
  5-8 triệu VNĐ
 23/11/2022
  4-12 triệu VNĐ
 23/11/2022