Việc làm  /  Tìm việc làm: Tester tại TPHCM 12/2022
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 21 tin tuyển dụng việc làm lĩnh vực Tester tại TPHCM

Nhân Viên Vận Hành Game NFT

10-12 triệu VNĐ
23/12/2022
  10-12 triệu VNĐ
 23/12/2022
1
  13.4-13.9 triệu VNĐ
 23/12/2022
2
  11-16 triệu VNĐ
 23/12/2022
3

THỰC TẬP SINH TESTER

1-3 triệu VNĐ
23/12/2022
  1-3 triệu VNĐ
 23/12/2022
4

TESTER (QA - QC)

23-40 triệu VNĐ
23/12/2022
  23-40 triệu VNĐ
 23/12/2022
5
  69-100 triệu VNĐ
 23/12/2022
6
  23-41 triệu VNĐ
 23/12/2022
7

Japanese QA Tester Member

11-16 triệu VNĐ
23/12/2022
  11-16 triệu VNĐ
 23/12/2022
8
  8-15 triệu VNĐ
 23/12/2022
9

TESTER (MANUAL TEST)

10-30 triệu VNĐ
23/12/2022
  10-30 triệu VNĐ
 23/12/2022
10