Việc làm  /  Tìm việc làm: Chứng Chỉ 05/2022
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 43 tin tuyển dụng việc làm hình thức nộp hồ sơ Chứng Chỉ

Tìm việc làm 05/2022 với hình thức nộp hồ sơ Chứng Chỉ 

  TPHCM
  9-15 triệu VNĐ
 08/06/2022
 Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm
  Hà Nam
  9.6-11 triệu VNĐ
 01/06/2022
 2 triệu VNĐ
30
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 20 điểm

Tổng điểm: 30 điểm

Xem cách tính điểm
  TPHCM
  10-15 triệu VNĐ
 31/07/2022
 Thỏa thuận
13
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 3 điểm

Tổng điểm: 13 điểm

Xem cách tính điểm
  7-10 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
11
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 1 điểm

Tổng điểm: 11 điểm

Xem cách tính điểm
  TPHCM
  6-8 triệu VNĐ
 29/05/2022
 3.5 triệu VNĐ
47
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 37 điểm

Tổng điểm: 47 điểm

Xem cách tính điểm
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 2 điểm

Tổng điểm: 12 điểm

Xem cách tính điểm
  7-10 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm
  10-30 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
25
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 15 điểm

Tổng điểm: 25 điểm

Xem cách tính điểm
  0.7-1 triệu VNĐ
 29/05/2022
 300 ngàn VNĐ
19
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 4 điểm
 • Tuyển dụng thành công: 5 điểm

Tổng điểm: 19 điểm

Xem cách tính điểm
  TPHCM
  9-15 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
82
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 72 điểm

Tổng điểm: 82 điểm

Xem cách tính điểm