Việc làm  /  Tìm việc làm: từ 5 đến 10 năm Mức lương trên 20tr kỹ năng Tiếng Anh 01/2023
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 25 tin tuyển dụng việc làm từ 5 đến 10 năm mức lương trên 20tr kỹ năng Tiếng Anh

Project Managers

46-60 triệu VNĐ
06/02/2023
  46-60 triệu VNĐ
 06/02/2023
  50-150 triệu VNĐ
 06/02/2023
  47-94 triệu VNĐ
 06/02/2023
  60-90 triệu VNĐ
 06/02/2023
  60-90 triệu VNĐ
 06/02/2023
  23-30 triệu VNĐ
 06/02/2023
  30-45 triệu VNĐ
 06/02/2023
  100-100 triệu VNĐ
 06/02/2023

Senior Java Developer

29-55 triệu VNĐ
06/02/2023
  29-55 triệu VNĐ
 06/02/2023
  58-100 triệu VNĐ
 06/02/2023