Việc làm  /  Tìm việc làm: Mức lương trên 20tr 05/2022
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 934 tin tuyển dụng việc làm mức lương trên 20tr

Tìm việc làm 05/2022 có mức lương trên 20tr 

  22-1000 triệu VNĐ
 30/06/2022
 5 triệu VNĐ
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm
  47-47 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
52
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 2 điểm

Tổng điểm: 52 điểm

Xem cách tính điểm
  47-70 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
50
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm

Tổng điểm: 50 điểm

Xem cách tính điểm
  TPHCM
  23-35 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
50
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm

Tổng điểm: 50 điểm

Xem cách tính điểm
  37-47 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
50
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm

Tổng điểm: 50 điểm

Xem cách tính điểm
  TPHCM
  58-58 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
55
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 5 điểm

Tổng điểm: 55 điểm

Xem cách tính điểm
  TPHCM
  37-37 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
54
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 4 điểm

Tổng điểm: 54 điểm

Xem cách tính điểm
  TPHCM
  45-45 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
55
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 5 điểm

Tổng điểm: 55 điểm

Xem cách tính điểm
  TPHCM
  47-92 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
50
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm

Tổng điểm: 50 điểm

Xem cách tính điểm
  TPHCM
  92-92 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm