Việc làm  /  Tìm việc làm: Mức lương từ 5tr ~ 10tr kỹ năng Tiếng Anh việc hết hạn 02/2023
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 19 tin tuyển dụng việc làm mức lương từ 5tr ~ 10tr kỹ năng Tiếng Anh thời gian việc hết hạn

Trợ lý thư ký

6-8 triệu VNĐ
13/07/2022
  6-8 triệu VNĐ
 13/07/2022
  5-7 triệu VNĐ
 29/01/2023
  7-8 triệu VNĐ
 29/01/2023
  5-7 triệu VNĐ
 29/01/2023
  6-8 triệu VNĐ
 29/01/2023

Junior QC Specialist

6-9 triệu VNĐ
29/01/2023
  6-9 triệu VNĐ
 29/01/2023
  5 triệu VNĐ
 29/01/2023
  5-6 triệu VNĐ
 29/01/2023
  6-8 triệu VNĐ
 31/10/2022
  8 triệu VNĐ
 29/01/2023