Việc làm  /  Tìm việc làm: Nâng Cao Kỹ Năng Chuyên Môn 05/2022
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 110 tin tuyển dụng việc làm quyền lợi được hưởng Nâng Cao Kỹ Năng Chuyên Môn

Tìm việc làm 05/2022 với quyền lợi được hưởng Nâng Cao Kỹ Năng Chuyên Môn 

  TPHCM
  7-12 triệu VNĐ
 09/06/2022
 Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm
  TPHCM
  9-15 triệu VNĐ
 08/06/2022
 Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm
  7-40 triệu VNĐ
 01/06/2022
 Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm
  TPHCM
  1.2-2 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
33
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 23 điểm

Tổng điểm: 33 điểm

Xem cách tính điểm
  10-20 triệu VNĐ
 29/05/2022
 2 triệu VNĐ
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm
  7-10 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm
  6.5-7.5 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
11
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 1 điểm

Tổng điểm: 11 điểm

Xem cách tính điểm
  TPHCM
  1.2-2 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
136
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 126 điểm

Tổng điểm: 136 điểm

Xem cách tính điểm
  TPHCM
  10-15 triệu VNĐ
 29/05/2022
 3.5 triệu VNĐ
82
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 72 điểm

Tổng điểm: 82 điểm

Xem cách tính điểm
  TPHCM
  10-25 triệu VNĐ
 29/05/2022
 5 triệu VNĐ
137
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 127 điểm

Tổng điểm: 137 điểm

Xem cách tính điểm