Việc làm  /  Tìm việc làm: Phòng Thể Thao Cho Nhân Viên 05/2022
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 7 tin tuyển dụng việc làm quyền lợi được hưởng Phòng Thể Thao Cho Nhân Viên

Tìm việc làm 05/2022 với quyền lợi được hưởng Phòng Thể Thao Cho Nhân Viên 

  20-60 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
10
  • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm
  TPHCM
  40-55 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
10
  • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm
  20-60 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
  • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm
  8-12 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
26
  • Đăng việc: 10 điểm
  • Ứng viên nộp hồ sơ: 16 điểm

Tổng điểm: 26 điểm

Xem cách tính điểm
  35 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
  • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

Java Developer

  20 triệu VNĐ
  20 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
11
  • Đăng việc: 10 điểm
  • Ứng viên nộp hồ sơ: 1 điểm

Tổng điểm: 11 điểm

Xem cách tính điểm
  TPHCM
  15-45 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
10
  • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm