Việc làm  /  Tìm việc làm: QA 05/2022
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 19 tin tuyển dụng việc làm từ khóa QA

Tìm việc làm 05/2022 với từ khóa QA 

  10-20 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
61
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 51 điểm

Tổng điểm: 61 điểm

Xem cách tính điểm
  23-46 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

QA/Tester

  11-27 triệu VNĐ
  11-27 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
18
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 8 điểm

Tổng điểm: 18 điểm

Xem cách tính điểm
  TPHCM
  58-100 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm
  TPHCM
  69-100 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

SOFTWARE QA

  TPHCM
  16-23 triệu VNĐ
  TPHCM
  16-23 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

SOFTWARE QA

  TPHCM
  16-23 triệu VNĐ
  TPHCM
  16-23 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

SOFTWARE QA

  TPHCM
  16-23 triệu VNĐ
  TPHCM
  16-23 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm
  TPHCM
  15-25 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm
  TPHCM
  15-30 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 1 điểm

Tổng điểm: 11 điểm

Xem cách tính điểm