Việc làm  /  Tìm việc làm: Quản Lý, Giám đốc từ 5 đến 10 năm việc hết hạn 02/2023
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 8 tin tuyển dụng việc làm vị trí Quản Lý, Giám đốc từ 5 đến 10 năm thời gian việc hết hạn

  60 triệu VNĐ
 29/01/2023
  40-85 triệu VNĐ
 29/01/2023
  20-40 triệu VNĐ
 29/01/2023
  25-35.5 triệu VNĐ
 29/01/2023
  15-25 triệu VNĐ
 29/01/2023

Head of IT

120-230 triệu VNĐ
29/01/2023
  120-230 triệu VNĐ
 29/01/2023
  50 triệu VNĐ
 29/01/2023
  40-80 triệu VNĐ
 29/01/2023