Việc làm  /  Tìm việc làm: Trưởng Nhóm, Giám Sát từ 2 đến 5 năm 12/2022
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 31 tin tuyển dụng việc làm vị trí Trưởng Nhóm, Giám Sát từ 2 đến 5 năm

  8-20 triệu VNĐ
 08/12/2022
  40-60 triệu VNĐ
 08/12/2022
  13.4-13.9 triệu VNĐ
 08/12/2022

Tuyển dụng Sale Manager

Vnpro  
10-20 triệu VNĐ
08/12/2022
  10-20 triệu VNĐ
 08/12/2022
  30-50 triệu VNĐ
 08/12/2022
  50-95 triệu VNĐ
 08/12/2022
  15-25 triệu VNĐ
 08/12/2022

iOS Project Manager

50-80 triệu VNĐ
08/12/2022
  50-80 triệu VNĐ
 08/12/2022
  12-16 triệu VNĐ
 08/12/2022
  40-70 triệu VNĐ
 08/12/2022