Việc làm  /  Tìm việc làm: Trưởng Nhóm, Giám Sát từ 2 đến 5 năm việc hết hạn 02/2023
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 63 tin tuyển dụng việc làm vị trí Trưởng Nhóm, Giám Sát từ 2 đến 5 năm thời gian việc hết hạn

  15-25 triệu VNĐ
 07/01/2023

iOS Project Manager

50-80 triệu VNĐ
23/12/2022
  50-80 triệu VNĐ
 23/12/2022
  12-16 triệu VNĐ
 22/01/2023
  15-25 triệu VNĐ
 08/12/2022
  10-15 triệu VNĐ
 13/07/2022

Project Team Leader

39-53 triệu VNĐ
29/01/2023
  39-53 triệu VNĐ
 29/01/2023

IT comtor

25-40 triệu VNĐ
29/01/2023
  25-40 triệu VNĐ
 29/01/2023
  35-45 triệu VNĐ
 29/01/2023
  35-60 triệu VNĐ
 25/08/2022
  15-20 triệu VNĐ
 29/01/2023