Việc làm  /  Tìm việc làm: Trưởng Nhóm, Giám Sát 45 - 89 ngày 12/2022
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 10 tin tuyển dụng việc làm vị trí Trưởng Nhóm, Giám Sát thời gian 45 - 89 ngày

Tuyển dụng Sale Manager

Vnpro  
10-20 triệu VNĐ
08/12/2022
  10-20 triệu VNĐ
 08/12/2022
  20-40 triệu VNĐ
 08/12/2022

LEADER UNITY GAME

20-40 triệu VNĐ
08/12/2022
  20-40 triệu VNĐ
 08/12/2022
  5-10 triệu VNĐ
 08/12/2022
  7-10 triệu VNĐ
 08/12/2022
  30-50 triệu VNĐ
 08/12/2022
  50-95 triệu VNĐ
 08/12/2022
  15-25 triệu VNĐ
 08/12/2022

iOS Project Manager

50-80 triệu VNĐ
08/12/2022
  50-80 triệu VNĐ
 08/12/2022
  12-16 triệu VNĐ
 08/12/2022