Việc làm  /  Tìm việc làm: Trưởng Nhóm, Giám Sát 45 - 89 ngày 02/2023
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 7 tin tuyển dụng việc làm vị trí Trưởng Nhóm, Giám Sát thời gian 45 - 89 ngày

Project Managers

46-60 triệu VNĐ
13/02/2023
  46-60 triệu VNĐ
 13/02/2023
  7-15 triệu VNĐ
 13/02/2023
  12-15 triệu VNĐ
 13/02/2023
  20-30 triệu VNĐ
 13/02/2023
  10-30 triệu VNĐ
 13/02/2023

Project Manager

20-40 triệu VNĐ
13/02/2023
  20-40 triệu VNĐ
 13/02/2023
  85-100 triệu VNĐ
 13/02/2023