Việc làm  /  TPHCM /  Phần mềm/ Lập trình /  VIỆC LÀM FULL STACK DEVELOPER tại TPHCM - Tin Học đại Phát
Việc tại nhà:
 • Hoàng Việt Cường
 • 20 - 99 người
 • 66 trần tấn, phường tân sơn nhì
 • TPHCM
Liên hệ:
Hoàng Việt Cường
Loại hình:
Cổ phần
Quy mô:
20 - 99 người
Trụ sở:
TPHCM
Địa chỉ:
66 trần tấn, phường tân sơn nhì

Xếp hạng công ty

Xếp hạng việc làm

VIỆC LÀM FULL STACK DEVELOPER tại TPHCM - Tin Học đại Phát

7,000,000 - 20,000,000 VNĐ
0 VNĐ

Thông tin tuyển dụng

Điều kiện làm việc

Mô tả công việc

  Chi tiết công việc 
  - Tham gia phận tích, thiết kế chức năng phần mềm 
  - Tham gia phát triển các sản phẩm của công ty hoặc oursource.
  - Triển khai phần mềm trên diện rộng với vai trò lập trình viên xử lý nghiệp vụ.
  - Nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới vào sản phẩm.
  - Làm việc độc lập và phối hợp công việc với các thành viên khác trong nhóm.
  - Thực hiện các công việc trong chuyển theo sắp xếp của quản lý.
  46-57.5 triệu VNĐ
 13/02/2023

Javascript Developer

33-33 triệu VNĐ
13/02/2023
  33-33 triệu VNĐ
 13/02/2023

WEB DEVELOPER (FRONT-END)

11.5-23.5 triệu VNĐ
13/02/2023
  11.5-23.5 triệu VNĐ
 13/02/2023
  16-23 triệu VNĐ
 13/02/2023
  6-7 triệu VNĐ
 13/02/2023