Việc làm  /  TPHCM /  Phần mềm/ Lập trình /  VIỆC LÀM LAP TIRH GIF DO 1 tại TPHCM - Lkt
Việc tại nhà:
LKT
  • LKT
  • 0 - 9 người
  • Q8
  • TPHCM
Liên hệ:
LKT
Loại hình:
100% vốn nước ngoài
Quy mô:
0 - 9 người
Trụ sở:
TPHCM
Địa chỉ:
Q8

Xếp hạng công ty

Xếp hạng việc làm

VIỆC LÀM LAP TIRH GIF DO 1 tại TPHCM - Lkt

1,231 - 1,234 VNĐ
300,000 VNĐ

Thông tin tuyển dụng

Điều kiện làm việc

Mô tả công việc

    1231
  46-81 triệu VNĐ
 13/02/2023
  16-23 triệu VNĐ
 13/02/2023
  20-40 triệu VNĐ
 13/02/2023
  46.5-81 triệu VNĐ
 13/02/2023
  30-70 triệu VNĐ
 13/02/2023