Việc làm  /  TPHCM /  Thiết kế - Đồ họa /  VIỆC LÀM NHÂN VIÊN THIẾT KẾ (KO YÊU CẦU NGHIỆM) tại TPHCM - Giáo Dục Nhân Văn đại Việt
Việc tại nhà:
  • Nguyễn Hoa Hồng
  • 0 - 9 người
  • 37/50 Tran dinh xu, quan 1
  • TPHCM
Liên hệ:
Nguyễn Hoa Hồng
Loại hình:
Cổ phần
Quy mô:
0 - 9 người
Trụ sở:
TPHCM
Địa chỉ:
37/50 Tran dinh xu, quan 1

Xếp hạng công ty

Xếp hạng việc làm

VIỆC LÀM NHÂN VIÊN THIẾT KẾ (KO YÊU CẦU NGHIỆM) tại TPHCM - Giáo Dục Nhân Văn đại Việt

7,000,000 VNĐ
0 VNĐ

Thông tin tuyển dụng

Điều kiện làm việc

Mô tả công việc


    Nội dung công việc: Soạn thảo phần mềm học Tiếng Anh (có người hướng dẫn chi tiết)
     
  15-25 triệu VNĐ
 13/02/2023
  10 triệu VNĐ
 13/02/2023
  10-15 triệu VNĐ
 13/02/2023
  20-23 triệu VNĐ
 13/02/2023
  8-9 triệu VNĐ
 13/02/2023