Việc làm  /  TPHCM /  Lập Trình Web /  VIỆC LÀM SENIOR/ LEAD IT RECRUITMENT tại TPHCM - Việc ơi Japan Client
Việc tại nhà:
  • Uyen
  • 100% vốn nước ngoài
  • 20 - 99 người
  • TPHCM
  • 10D Nguyen Thi Minh Khai, Dakao, Q1
Liên hệ:
Uyen
Loại hình:
100% vốn nước ngoài
Quy mô:
20 - 99 người
Trụ sở:
TPHCM
Địa chỉ:
10D Nguyen Thi Minh Khai, Dakao, Q1

Xếp hạng công ty

Xếp hạng việc làm

  TPHCM
  15-30 triệu VNĐ
 31/05/2022
 Thỏa thuận
  TPHCM
  8-20 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
  TPHCM
  10-15 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
  TPHCM
  20-25 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
  TPHCM
  10-15 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận

VIỆC LÀM SENIOR/ LEAD IT RECRUITMENT tại TPHCM - Việc ơi Japan Client

37,000,000 - 70,000,000 VNĐ
0 VNĐ

Thông tin tuyển dụng

Điều kiện làm việc

Mô tả công việc

  TPHCM
  15-30 triệu VNĐ
 31/05/2022
 Thỏa thuận
  TPHCM
  8-20 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
  TPHCM
  10-15 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
  TPHCM
  20-25 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
  TPHCM
  10-15 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận