Resume Maker Tạo Hồ Sơ (CV/Resume) xin việc đẹp miễn phí trên web và app Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Kết quả tìm việc làm: lĩnh vực Lập trình game

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Tìm việc làm: ViecOi có 24 tin tuyển dụng việc làm lĩnh vực Lập trình game

Kết quả tìm việc làm lĩnh vực IT/ Phần mềm/ CNTT, Lập trình game

CẦU GIẤY - HÀ NỘI - 2D ANIMATOR (211)

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  20-25 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  20-25 triệu VNĐ
Hạn nộp: 28/10/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

SENIOR UNITY GAME DEVELOPER (C#)

Công ty: Gear Inc
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  10-30 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  10-30 triệu VNĐ
Hạn nộp: 28/10/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

SENIOR UNITY GAME DEVELOPER (C#)

Công ty: Gear Inc
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  10-30 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  10-30 triệu VNĐ
Hạn nộp: 28/10/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

VFX/ GAME FX ARTISTS (ALL LEVEL)

Công ty: Gear Inc
Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  10-30 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  10-30 triệu VNĐ
Hạn nộp: 28/10/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

GAME SERVICE ENGINEER (JAVA/C#/AWS)

Công ty: Gear Inc
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  15-30 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  15-30 triệu VNĐ
Hạn nộp: 28/10/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

GAME DESIGNER

Công ty: OUTSOURCE ASIA
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  30-45 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  30-45 triệu VNĐ
Hạn nộp: 28/10/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

Unity Developer

Công ty: Early Start
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  15-25 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  15-25 triệu VNĐ
Hạn nộp: 06/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  7-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 06/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

Golang Developer - Blockchain

Công ty: HR Strategy
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  46-70 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  46-70 triệu VNĐ
Hạn nộp: 06/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

GAME OPERATION EXECUTIVE (VẬN HÀNH INGAME)

Công ty: FUNTAP CORP
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  6-10 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  6-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 06/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận