Việc làm  /  Tìm việc làm: tại Long An 05/2022
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 7 tin tuyển dụng việc làm tại Long An

Tìm việc làm 05/2022 tại Long An 

  Long An
  18 triệu VNĐ
 30/06/2022
 Thỏa thuận
43
  • Đăng việc: 10 điểm
  • Ứng viên nộp hồ sơ: 33 điểm

Tổng điểm: 43 điểm

Xem cách tính điểm
  10-20 triệu VNĐ
 29/05/2022
 2 triệu VNĐ
10
  • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm
  Long An
  8-10 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
10
  • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm
  Long An
  20-30 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
17
  • Đăng việc: 10 điểm
  • Ứng viên nộp hồ sơ: 7 điểm

Tổng điểm: 17 điểm

Xem cách tính điểm
  • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm
  Long An
  10-14 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
  • Đăng việc: 10 điểm
  • Ứng viên nộp hồ sơ: 1 điểm

Tổng điểm: 11 điểm

Xem cách tính điểm
  10-20 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
10
  • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm