Dịch vụ làm video giới thiệu doanh nghiệp. Ấn tượng, chuyên nghiệp tại HCM. Giá chỉ từ 3 triệu đồng

 Việc làm  /  Tìm nhà tuyển dụng

Tìm kiếm công ty đang tuyển dụng 11/2022

CÓ 8 NHÀ TUYỂN DỤNG

 Doanh nghiệp đã được xác thực thông tin và giấy phép kinh doanh

    1   
 • Đăng giấy phép kinh doanh: 10 điểm
 • Xếp hạng việc làm: 0 điểm

Tổng điểm 10 điểm

Xem cách tính điểm
 • Đăng giấy phép kinh doanh: 10 điểm
 • Xếp hạng việc làm: 26 điểm

Tổng điểm 36 điểm

Xem cách tính điểm
 • Đăng giấy phép kinh doanh: 10 điểm
 • Xếp hạng việc làm: 10 điểm

Tổng điểm 20 điểm

Xem cách tính điểm
 • Xếp hạng việc làm: 17 điểm

Tổng điểm 17 điểm

Xem cách tính điểm
    5   
 • Đăng giấy phép kinh doanh: 10 điểm
 • Xếp hạng việc làm: 6 điểm

Tổng điểm 16 điểm

Xem cách tính điểm
 • Xếp hạng việc làm: 5 điểm

Tổng điểm 5 điểm

Xem cách tính điểm
    7   
 • Xếp hạng việc làm: 0 điểm

Tổng điểm 0 điểm

Xem cách tính điểm
    8   
 • Xếp hạng việc làm: 0 điểm

Tổng điểm 0 điểm

Xem cách tính điểm