Nhà tuyển dụng {key1} - Viecoi.vn

DATAMETA SOLUTIONS

DATAMETA SOLUTIONS


Trách nhiệm hữu hạn
Đang tuyển 1
DATAMETA SOLUTIONS

DATAMETA SOLUTIONS


Trách nhiệm hữu hạn
20 - 99 người
TPHCM

Giới thiệu

The staff at Metadata Solutions is made up of experienced and passionate web and mobile app developers who love sharing their skills and knowledge with their clients. We’re a family of creative minds and experienced professionals from several backgrounds who are bound by an undying passion for coding and design

Thông tin liên hệ

Lita Dam
397 Điện Biên Phủ, Phường 04, Quận 03, TPHCM . Xem bản đồ

Xếp hạng công ty

 442
  • 10 điểm
  • 2 điểm

12 điểm

Xem cách tính điểm
 141
  • 10 điểm
  • 2 điểm

12 điểm

Xem cách tính điểm

Chia sẻ công ty này

  DATAMETA SOLUTIONS đang tuyển dụng vị trí:

  49-61 triệu VNĐ
 13/02/2023

Hình ảnh nhà tuyển dụng

0 (0 Đánh giá)

Đánh giá

Viết đánh giá của bạn tại đây