Đang xử lý

Nhà tuyển dụng {key1} - Viecoi.vn

Evizi LLC

Evizi LLC


100% vốn nước ngoài
100 - 499 người
Đà Nẵng
Đang tuyển 2
Evizi LLC

Evizi LLC


100% vốn nước ngoài
100 - 499 người
Đà Nẵng

Giới thiệu

EVIZI is made up of a team of seasoned professionals who specialize in delivering complete offshore operations, parallel development, program and product development and operational support.

EVIZI’s team understands today’s challenging and rapidly changing global business environment and has the experience and commitment to deliver Intelligent Global Solutions.

Danang Office: Danang Software Park - 6th Floor, 02 Quang Trung Street, Hai Chau District, Da Nang.
Hanoi Office: Viet A Building - 12

Thông tin liên hệ

Trần Thu Trang
Tòa nhà 02 Quang Trung, Thạch Thang, Hải Châu, Tp. Đà Nẵng , Đà Nẵng . Xem bản đồ

Công ty liên quan

 0
  • 3 điểm

3 điểm

Xem cách tính điểm
 0
  • 3 điểm

3 điểm

Xem cách tính điểm

Chia sẻ công ty này

  Evizi LLC đang tuyển dụng vị trí:

.NET Developers

20-60 triệu VNĐ
02/04/2023
  20-60 triệu VNĐ
 02/04/2023

Project Managers

46-60 triệu VNĐ
02/04/2023
  46-60 triệu VNĐ
 02/04/2023

Hình ảnh nhà tuyển dụng

0 (0 Đánh giá)

Đánh giá

Viết đánh giá của bạn tại đây