Việc làm  /  Tìm việc làm: Node.js 05/2022
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 251 tin tuyển dụng việc làm kỹ năng Node.js

Tìm việc làm 05/2022 với kỹ năng Node.js 

  TPHCM
  10-20 triệu VNĐ
 30/06/2022
 Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm
  TPHCM
  60-90 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
71
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 21 điểm

Tổng điểm: 71 điểm

Xem cách tính điểm
  TPHCM
  70-130 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
50
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm

Tổng điểm: 50 điểm

Xem cách tính điểm

Php junior developer

  TPHCM
  8-12 triệu VNĐ
  TPHCM
  8-12 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
85
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 75 điểm

Tổng điểm: 85 điểm

Xem cách tính điểm
  10-20 triệu VNĐ
 29/05/2022
 1 triệu VNĐ
21
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 11 điểm

Tổng điểm: 21 điểm

Xem cách tính điểm
  TPHCM
  20-35 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm

Tổng điểm: 50 điểm

Xem cách tính điểm
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 1 điểm

Tổng điểm: 51 điểm

Xem cách tính điểm
  10-15 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
20
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 10 điểm

Tổng điểm: 20 điểm

Xem cách tính điểm
  60-100 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm
  TPHCM
  21-34 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm