Việc làm  /  Tìm việc làm: Lao động phổ thông 05/2022
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 3 tin tuyển dụng việc làm lĩnh vực Lao động phổ thông

Tìm việc làm 05/2022 lĩnh vực Lao động phổ thông, Lao động phổ thông 

  • Đăng việc: 10 điểm
  • Ứng viên nộp hồ sơ: 1 điểm

Tổng điểm: 11 điểm

Xem cách tính điểm
  3 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
15
  • Đăng việc: 10 điểm
  • Ứng viên nộp hồ sơ: 5 điểm

Tổng điểm: 15 điểm

Xem cách tính điểm