Việc làm  /  Thừa Thiên Huế /  Phần mềm/ Lập trình /  VIỆC LÀM BACKEND DEVELOPER tại Thừa Thiên Huế - Mgi Solutions Việt Nam
Việc tại nhà:
 • Thao Tran
 • 20 - 99 người
 • Nhà M5, Đường số 10, An Đông, Tp. Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
 • Thừa Thiên Huế
Liên hệ:
Thao Tran
Loại hình:
Trách nhiệm hữu hạn
Quy mô:
20 - 99 người
Trụ sở:
Thừa Thiên Huế
Địa chỉ:
Nhà M5, Đường số 10, An Đông, Tp. Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Xếp hạng công ty

VIỆC LÀM BACKEND DEVELOPER tại Thừa Thiên Huế - Mgi Solutions Việt Nam

7,000,000 - 40,000,000 VNĐ
0 VNĐ

Thông tin tuyển dụng

Điều kiện làm việc

 • Số lượng cần tuyển:
  5 người
 • Bằng cấp:
  Không yêu cầu
 •  Kinh nghiệm:
  Từ 1 đến 5 năm
 • Giới tính:
  Không yêu cầu
 •  Vị trí:

Mô tả công việc

  Tham gia vào quá trình phân tích thiết kế hệ thống, thiết kế tổng thể, thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng các
  API kết nối tích hợp giữa các hệ thống web application.
  Thúc đẩy và điều phối vòng đời kỹ thuật của .NET Application: thiết kế, lập trình, kiểm thử.
  15-40 triệu VNĐ
 13/02/2023
  12-25 triệu VNĐ
 13/02/2023
  10-20 triệu VNĐ
 13/02/2023
  12-45 triệu VNĐ
 13/02/2023
  10-20 triệu VNĐ
 13/02/2023