Việc làm  /  Hà Nội /  Thiết kế - Đồ họa /  VIỆC LÀM NHÂN VIÊN THIẾT KẾ - MARKETING tại Hà Nội - Kỹ Thuật điện Việt Nam đức
Việc tại nhà:
  • Vũ Thị Bích Ngọc
  • 20 - 99 người
  • Hoàng Liệt Hoàng Mai Hà Nội
  • Hà Nội
Liên hệ:
Vũ Thị Bích Ngọc
Loại hình:
Cổ phần
Quy mô:
20 - 99 người
Trụ sở:
Hà Nội
Địa chỉ:
Hoàng Liệt Hoàng Mai Hà Nội

Xếp hạng công ty

Xếp hạng việc làm

VIỆC LÀM NHÂN VIÊN THIẾT KẾ - MARKETING tại Hà Nội - Kỹ Thuật điện Việt Nam đức

10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
0 VNĐ

Thông tin tuyển dụng

Điều kiện làm việc

Mô tả công việc

    Công việc: quản trị website của cô
  8-18 triệu VNĐ
 06/02/2023
  10-15 triệu VNĐ
 13/02/2023
  10-15 triệu VNĐ
 13/02/2023
  13-21 triệu VNĐ
 13/02/2023
  7-12 triệu VNĐ
 13/02/2023