<h1 style="display:none"></h1>
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Kết quả tìm việc làm: Chuyên Viên Kinh Doanh

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Tìm việc làm: ViecOi có 67 tin tuyển dụng việc làm từ khóa Chuyên Viên Kinh Doanh

Kết quả tìm việc làm với từ khóa Chuyên Viên Kinh Doanh 

Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  7-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/07/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
39
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 29 điểm

Tổng điểm: 39 điểm

Xem cách tính điểm

Nhân viên Business Development Specialist Part-time/ Full-time 2021

Công ty: Renova Cloud
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  5-10 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  5-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/07/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
148
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 138 điểm

Tổng điểm: 148 điểm

Xem cách tính điểm

IT Business Application Specialist (Logistics)

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  20-25 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  20-25 triệu VNĐ
Hạn nộp: 03/08/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
16
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 6 điểm

Tổng điểm: 16 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  7 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/07/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
224
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 214 điểm

Tổng điểm: 224 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  10-20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 02/08/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
178
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 168 điểm

Tổng điểm: 178 điểm

Xem cách tính điểm

Nhân viên tư vấn bán hàng

Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  7-10 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  7-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 01/08/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
78
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 68 điểm

Tổng điểm: 78 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  Vĩnh Phúc
 Lương:  10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/07/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
13
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 3 điểm

Tổng điểm: 13 điểm

Xem cách tính điểm

Japanese Sale (IT field) Lương lên đến 2500$

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  20-58 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  20-58 triệu VNĐ
Hạn nộp: 08/08/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
59
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 49 điểm

Tổng điểm: 59 điểm

Xem cách tính điểm

Nhân viên Kinh Doanh

Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  10-20 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  10-20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/07/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
52
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 42 điểm

Tổng điểm: 52 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  8-12 triệu VNĐ
Hạn nộp: 04/08/2021
 Thưởng: 5 triệu VNĐ
84
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 74 điểm

Tổng điểm: 84 điểm

Xem cách tính điểm