Resume Maker Tạo Hồ Sơ (CV/Resume) xin việc đẹp miễn phí trên web và app Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Kết quả tìm việc làm: từ khóa Developer

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Tìm việc làm: ViecOi có 186 tin tuyển dụng việc làm từ khóa Developer

Kết quả tìm việc làm với từ khóa Developer 

PHP Developer

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  9-28 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  9-28 triệu VNĐ
Hạn nộp: 27/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

LẬP TRÌNH VIÊN (iOS Android) lương hấp dẫn

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  17-27 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  17-27 triệu VNĐ
Hạn nộp: 27/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

Nhân viên phát triển phần mềm game (Server, PHP)

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  16-37 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  16-37 triệu VNĐ
Hạn nộp: 27/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

Nhân viên phát triển game mobile

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  16-37 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  16-37 triệu VNĐ
Hạn nộp: 27/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

Senior PHP (API) Deleloper

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  18-24 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  18-24 triệu VNĐ
Hạn nộp: 27/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

Senior Back - end Developer

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  0.5-1 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  0.5-1 triệu VNĐ
Hạn nộp: 27/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

NET Developer

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  1-2 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  1-2 triệu VNĐ
Hạn nộp: 27/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

Java Developer

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  11-29 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  11-29 triệu VNĐ
Hạn nộp: 27/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

Android Developer

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  11-29 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  11-29 triệu VNĐ
Hạn nộp: 27/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

Phát triển ứng dụng điện thoại

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  16-35 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  16-35 triệu VNĐ
Hạn nộp: 27/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận