<h1 style="display:none"></h1>
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Kết quả tìm việc làm: Designer

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Tìm việc làm: ViecOi có 140 tin tuyển dụng việc làm từ khóa Designer

Kết quả tìm việc làm với từ khóa Designer 

GAME DESIGNER

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  23-34 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  23-34 triệu VNĐ
Hạn nộp: 21/08/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
12
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 2 điểm

Tổng điểm: 12 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  7-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/08/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
18
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 8 điểm

Tổng điểm: 18 điểm

Xem cách tính điểm

DESIGNER MARKETING

Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  10-18 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  10-18 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/09/2021
 Thưởng: 1.4 triệu VNĐ
69
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 59 điểm

Tổng điểm: 69 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  8-12 triệu VNĐ
Hạn nộp: 06/08/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
100
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 90 điểm

Tổng điểm: 100 điểm

Xem cách tính điểm

DESIGNER MARKETING

Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  10-20 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  10-20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/07/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
121
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 111 điểm

Tổng điểm: 121 điểm

Xem cách tính điểm

Nhân viên Thiết kế

Nơi làm việc:  Hải Dương
 Lương:  10-12 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hải Dương
 Lương:  10-12 triệu VNĐ
Hạn nộp: 29/07/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
12
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 2 điểm

Tổng điểm: 12 điểm

Xem cách tính điểm

GAME DESIGNER

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  23-34 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  23-34 triệu VNĐ
Hạn nộp: 28/07/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
35
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 25 điểm

Tổng điểm: 35 điểm

Xem cách tính điểm

Thiết kế đồ họa

Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  9-18 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  9-18 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/07/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
56
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 46 điểm

Tổng điểm: 56 điểm

Xem cách tính điểm

UI/UX Game Designer

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 29/07/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
41
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 31 điểm

Tổng điểm: 41 điểm

Xem cách tính điểm

Nhân Viên Thiết Kế/ Designer

Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  8-12 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  8-12 triệu VNĐ
Hạn nộp: 06/08/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
46
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 36 điểm

Tổng điểm: 46 điểm

Xem cách tính điểm