Việc làm  /  Tìm việc làm: jQuery 05/2022
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 56 tin tuyển dụng việc làm kỹ năng jQuery

Tìm việc làm 05/2022 với kỹ năng jQuery 

  TPHCM
  10-25 triệu VNĐ
 29/05/2022
 5 triệu VNĐ
137
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 127 điểm

Tổng điểm: 137 điểm

Xem cách tính điểm
  TPHCM
  7-12 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
83
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 63 điểm

Tổng điểm: 83 điểm

Xem cách tính điểm
  10-20 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
40
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 30 điểm

Tổng điểm: 40 điểm

Xem cách tính điểm
  9-15 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
11
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 1 điểm

Tổng điểm: 11 điểm

Xem cách tính điểm
  TPHCM
  15 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm
  TPHCM
  30-41 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm
  TPHCM
  30-50 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm
  TPHCM
  20-20 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm
  TPHCM
  40-55 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm
  TPHCM
  50 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
20
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 10 điểm

Tổng điểm: 20 điểm

Xem cách tính điểm