Việc làm  /  TPHCM /  Network engineer /  VIỆC LÀM [QUẬN 1] DATA ENGINEER tại TPHCM - Việc ơi Japan Client
Việc tại nhà:
  • Uyen
  • 100% vốn nước ngoài
  • 20 - 99 người
  • TPHCM
  • 10D Nguyen Thi Minh Khai, Dakao, Q1
Liên hệ:
Uyen
Loại hình:
100% vốn nước ngoài
Quy mô:
20 - 99 người
Trụ sở:
TPHCM
Địa chỉ:
10D Nguyen Thi Minh Khai, Dakao, Q1

Xếp hạng công ty

Xếp hạng việc làm

  7-15 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
  TPHCM
  92-92 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
  TPHCM
  6-10 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
  TPHCM
  23-35 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
  TPHCM
  15-20 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận

VIỆC LÀM [QUẬN 1] DATA ENGINEER tại TPHCM - Việc ơi Japan Client

129,000,000 - 129,000,000 VNĐ
0 VNĐ

Thông tin tuyển dụng

Điều kiện làm việc

Mô tả công việc

  7-15 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
  TPHCM
  92-92 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
  TPHCM
  6-10 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
  TPHCM
  23-35 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
  TPHCM
  15-20 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận