Việc làm  /  TPHCM /  Phần mềm / Lập Trình /  VIỆC LÀM NHÂN VIÊN IT (THU NHẬP 10 - 20 TRIỆU) tại TPHCM - Cp đại Phú Lộc
Việc tại nhà:
 •  Liên hệ:
  Nhat Tan Ho
 •  Loại hình:
  Cổ phần
 • Quy mô:
  100 - 499 người
 •  Trụ sở:
  TPHCM
 • Địa chỉ:
  4648 Xuân Diệu, P.4
Liên hệ:
Nhat Tan Ho
Loại hình:
Cổ phần
Quy mô:
100 - 499 người
Trụ sở:
TPHCM
Địa chỉ:
4648 Xuân Diệu, P.4

Xếp hạng công ty

Xếp hạng việc làm

VIỆC LÀM NHÂN VIÊN IT (THU NHẬP 10 - 20 TRIỆU) tại TPHCM - Cp đại Phú Lộc

10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
0 VNĐ

Thông tin tuyển dụng

Điều kiện làm việc

Mô tả công việc

  TPHCM
  11-18.5 triệu VNĐ
 13/07/2022
 Thỏa thuận

C DEVELOPER

  TPHCM
  15-40 triệu VNĐ
  TPHCM
  15-40 triệu VNĐ
 13/07/2022
 Thỏa thuận
  TPHCM
  58-58 triệu VNĐ
 13/07/2022
 Thỏa thuận
  TPHCM
  34-34 triệu VNĐ
 13/07/2022
 Thỏa thuận