Resume Maker Tạo Hồ Sơ (CV/Resume) xin việc đẹp miễn phí trên web và app Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Kết quả tìm việc làm: từ khóa Developer

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Tìm việc làm: ViecOi có 186 tin tuyển dụng việc làm từ khóa Developer

Kết quả tìm việc làm với từ khóa Developer 

UNITY DEVELOPER

Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 29/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

Lập Trình Viên PHP

Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  20-45 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  20-45 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/12/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

JAVA FULL-STACK DEVELOPER

Công ty: TimeBird
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  10-20 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  10-20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 27/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

MOBILE DEVELOPER

Công ty: TimeBird
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  7-10 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  7-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 27/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

BUSINESS ANALYST

Công ty: TimeBird
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  10-20 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  10-20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 27/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

FRONT-END DEVELOPER

Công ty: TimeBird
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  10-20 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  10-20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 27/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

Developer Leader

Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  18-25 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  18-25 triệu VNĐ
Hạn nộp: 09/12/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

Tester Manual - Automation

Công ty: TimeBird
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  10-20 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  10-20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 27/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

QUẬN 10-SENIOR NODEJS DEVELOPER

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  30-47 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  30-47 triệu VNĐ
Hạn nộp: 11/12/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

TUYỂN PHP DEVELOPER

Công ty: Anh Nguyen Company
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  15-22 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  15-22 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/12/2020
 Thưởng: Thỏa thuận